LAUFEN PRO

LAUFEN PRO je kompletna kolekcija za kupaonice, koja nudi idealno rješenje za svaki prostor i potrebe, te odražava građevinske vrijednosti današnje generacije. Industrijski dizajn je moderan odgovor, na nekadašnju revolucionarnu ideju, da svatko ima pravo uživati u prekrasnim oblicima. Dobar dizajn sada više nije rezerviran samo za imućne kupce. Suvremene metode industrijske proizvodnje i dizajneri poput Petera Wirza iz Vetica, omogućavaju ovakve kolekcije, poput LAUFENpro, dostupnima svakome. Optimizirana proizvodnja na čelu sa kreativnim procesima ne donosi korist samo dizajneru, nego, što je još važnije, koristi kupcu.

Ukupno 34 umivaonika, 18 WC-a, bideti i odgovarajuće kade, a da ne spominjemo ekskluzivni namještaj za kolekciju LAUFEN Pro, mogu se kombinirati i nude pametna rješenja za sve potrebe i prostore. Ukoliko je prostor neobičan, dobre ideje su obavezne. Laufen Pro kompaktna rješenja daju Vam priliku da razvijete sveobuhvatni koncept dizajna, čak i u najskučenijim prostorima. Naši umivaonici i WC-i imaju kratke odvodne cijevi koje štede dragocjeni prostor.Kolekcija je upotpunjena sa umivaonicima i WC-ima iz asortimana LAUFEN Pro Liberty, koji su klasificirani kao „ bez zapreka prama DIN-u 1840“.


Prikaži proizvode

PETER WIRZ O KOLEKCIJI LAUFEN PRO