java.lang.ClassCastException: com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_SiteArea incompatible with com.ibm.workplace.wcm.api.Content

ATELIER Oï

Osnovali u Neuvevilleu, Švicarska, 1991.godine Aurel Aebi, Armand Louis i Patrick Reymond. Atelier oï teži uklanjanju barijera između žanrova i udomiteljskog interdiscipliniranog stvaralaštva već 20 godina
Tijekom svojih postignuća, arhitektura, dizajn i scenografija su isprepleteni na međunarodnoj razini.  Multidisciplinarnost, timski duh i prisnost s materijalima njihove su lozinke. Nastali iz intuitivne i emocionalne srodnosti sa postupkom oblikovanja različitih materijala, njihovi projekti su priznati u cijelom svijetu  (dobitnik Europan 3, 1994. Nagrada Europski muzej godine, 2001; Nagrada iF Design, 2012. Nagrada Living at Home, 2007. Proizvod godine, Arhitektonski Zapis, 2008.). Između eksperimentiranja, kulturne razmjene i događaja posvećenih svojim kreacijama, dizajniraju za Wogg, Roethlisberger, USM, B&B Italia, Foscarini, Bulgari, Bréguet, Swatch, Moroso i Louis Vuitton.